Polski Związek Szachowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej

 
w 2017 roku (na podstawie Regulaminu działalności MAS)

 

 1. W Młodzieżowej Akademii Szachowej (w skrócie Akademii) szkolenie prowadzi się w 5 grupach:
 • grupa pilotażowa;
 • grupa młodych talentów (z podziałem na pierwszy i drugi rok szkolenia);
 • grupa mistrzów;
 • grupa absolwentów;
 • grupa intensywnego szkolenia.

W wyżej wymienionych grupach szkolenie prowadzone jest dla zawodników i zawodniczek w wieku 9-18 lat. Słuchacz Akademii może być jednocześnie objęty szkoleniem w kilku grupach.

 1. Do grupy pilotażowej powołani zostaną:
 • dwaj najlepsi juniorzy z rocznika 2008 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2017 roku;
 • dwie najlepsze juniorki z rocznika 2007 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2017 roku;
 • jeden junior lub juniorka z rocznika 2007 lub 2008, który/która według Pionu Młodzieżowego ma szanse na zajęcie wysokiego miejsca w mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2017 roku; kryterium powołań stanowią wyniki w MŚJ i MEJ w latach poprzednich oraz wynik w MPM do 10 lat w 2017 roku.
 1. Do grupy młodych talentów na pierwszy rok szkolenia powołani zostaną:
 • dwaj najlepsi juniorzy w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2017 roku;
 • najlepszy junior z rocznika 2006 w Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2017 roku;
 • najlepszy junior z rocznika 2005 w Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2017 roku;
 • dwie najlepsze juniorki w Mistrzostwach Polski do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2017 roku;
 • najlepsza juniorka z rocznika 2006 w Mistrzostwach Polski do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2017 roku;
 • najlepsza juniorka z rocznika 2004 w Mistrzostwach Polski do 14 lat (OOM) rozgrywanych w 2017 roku.

Słuchacze tej grupy objęci są dwuletnim cyklem szkolenia według obowiązującego w Akademii programu. Słuchacz Akademii może realizować dwuletni cykl szkolenia tylko jeden raz.

 1. Do grupy młodych talentów na drugi rok szkolenia powołani zostaną juniorzy/juniorki, którzy zaliczyli pierwszy rok szkolenia w 2016 roku i w mistrzostwach Polski juniorów w 2017 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce. Ponadto do tej grupy powołani zostaną juniorzy, którzy w Igrzyskach Szkolnych w 2016 roku zajęli miejsca I-III i w mistrzostwach Polski juniorów w 2017 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce.
 2. Do grupy mistrzów powołani zostaną:
 • złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2017 roku;
 • złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 12 i 14 lat rozgrywanych w 2017 roku;
 • złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat rozgrywanych w 2017 roku, pod warunkiem posiadania rankingu FIDE na 1 kwietnia 2017 roku co najmniej:
  • 2400 pkt (chłopcy do 18 lat) i 2100 pkt (dziewczęta do 18 lat);
  • 2250 pkt (chłopcy do 16 lat) i 1950 pkt (dziewczęta do 16 lat);
 • medaliści/medalistki mistrzostw świata i Europy juniorów rozegranych w 2016 roku.
 1. Do grupy absolwentów, która może liczyć maksymalnie 5 osób, powołuje się od 1 do 4 juniorów (w wieku do 14 lat) oraz od 1 do 4 juniorek (w wieku do 16 lat) według następujących kryteriów:
 • ukończenie dwuletniego cyklu szkolenia Młodzieżowej Akademii Szachowej w grupie młodych talentów;
 • zakwalifikowanie się do grupy mistrzów;
 • zajęcie w mistrzostwach świata lub Europy w latach 2015 lub 2016 miejsca w pierwszej piętnastce;
 • pierwsze miejsce na liście rankingowej FIDE na 1 kwietnia 2017 roku w swojej grupie wiekowej.

Słuchacz powinien spełnić kryterium pierwsze oraz dodatkowo co najmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów.

 1. Do grupy intensywnego szkolenia, która może liczyć od 3 do 8 osób, powołani zostaną zawodnicy i zawodniczki w wieku do 18 lat. Grupa ta składać się będzie z zawodników i zawodniczek, którzy mają szanse na medale w mistrzostwach świata i Europy juniorów oraz w mistrzostwach świata do 20 lat w 2017 roku. Słuchaczom tym przyznane zostaną dodatkowe, możliwie wysokie środki finansowe na szkolenie i starty kontrolne. Kryteria naboru do grupy intensywnego szkolenia są następujące:
 • zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2015 lub w 2016 roku;
 • zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata do 20 lat w 2015 lub w 2016 roku;
 • awans do Kadry Narodowej Seniorów;
 • uzyskanie innych, bardzo wysokich wyników sportowych lub zdobycie tytułu GM lub WGM.

Słuchacz powinien spełnić co najmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów.

 1. We wszystkich grupach szkoleniowych kierownictwo Akademii ma prawo dokooptować dodatkowych zawodników, którzy spełnią następujące kryteria:
 • osiągali wysokie wyniki sportowe w 2017 roku (np. medal w MEJ lub MŚJ);
 • zdobyli normy na GM lub WGM w wieku do 18 lat albo na IM lub WIM w wieku do 16 lat.
 1. Dopuszcza się możliwość udziału dodatkowych zawodników/zawodniczek w zgrupowaniach centralnych na własny koszt zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady udziału zawodników dodatkowych w sesjach Młodzieżowej Akademii Szachowej”.
 2. Wszyscy Słuchacze Akademii muszą być członkami Kadry Narodowej Juniorów lub Seniorów PZSzach.
 3. Za udział w zgrupowaniu centralnym (sesji Akademii) ustala się w 2017 roku czesne w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

 

Dyrektor Młodzieżowej Akademii Szachowej

Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego
d/s Młodzieżowych

(-) Agnieszka Fornal-Urban

(-) Andrzej Modzelan

 

Linki zagraniczne 2

 Chess-News
 Chess 24
 Tablice Nalimova
  
  
  
  
  
  
  

 

Copyright PZSzach.org.pl