Polski Związek Szachowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej

 
w 2018 roku (na podstawie Regulaminu działalności MAS)

 

1) W Młodzieżowej Akademii Szachowej (w skrócie Akademii) szkolenie prowadzi się w 5 grupach:

a) grupa pilotażowa,

b) grupa młodych talentów (z podziałem na pierwszy i drugi rok szkolenia),

c) grupa mistrzów,

d) grupa absolwentów,

e) grupa intensywnego szkolenia.

W wyżej wymienionych grupach szkolenie prowadzone jest dla zawodników i zawodniczek w wieku 9-18 lat. Słuchacz Akademii może być jednocześnie objęty szkoleniem w kilku grupach.


2) Do grupy pilotażowej powołani zostaną juniorzy/juniorki:

a) dwaj najlepsi juniorzy z rocznika 2009 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2018 roku,

b) dwie najlepsze juniorki z rocznika 2008 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2018 roku,

c) jeden junior lub juniorka z rocznika 2008 lub 2009, który/która według Pionu Młodzieżowego ma szanse na zajęcie wysokiego miejsca w mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2018 roku. Kryterium powołań stanowią wyniki w MŚJ i MEJ w latach poprzednich oraz wynik w MPM do 10 lat w 2018 roku.


3) Do grupy młodych talentów na pierwszy rok szkolenia powołani zostaną następujący juniorzy/juniorki:

a) dwaj najlepsi juniorzy w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2018 roku,

b) najlepszy junior z rocznika 2007 w Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2018 roku,

c) najlepszy junior z rocznika 2006 w Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2018 roku,

d) dwie najlepsze juniorki w Mistrzostwach Polski do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2018 roku,

e) najlepsza juniorka z rocznika 2007 w Mistrzostwach Polski do 12 lat (OOM) rozgrywanych w 2018 roku,

f) najlepsza juniorka z rocznika 2006 w Mistrzostwach Polski do 14 lat (OOM) rozgrywanych w 2018 roku.

Słuchacze tej grupy objęci są 2-letnim cyklem szkolenia według obowiązującego w Akademii programu. Słuchacz Akademii może realizować 2-letni cykl szkolenia tylko jeden raz.


4) Do grupy młodych talentów na drugi rok szkolenia powołani zostaną juniorzy/juniorki, którzy zaliczyli pierwszy rok szkolenia w 2017 roku i w mistrzostwach Polski juniorów w 2018 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce. Ponadto do tej grupy powołani zostaną juniorzy, którzy w Igrzyskach Szkolnych w 2017 roku zajęli miejsca 1-3 i w mistrzostwach Polski juniorów w 2018 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce.

5) Do grupy mistrzów powołani zostaną następujący juniorzy/juniorki:

a) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2018 roku,

b) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 12 i 14 lat rozgrywanych w 2018 roku,

c) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat rozgrywanych w 2018 roku, pod warunkiem posiadania rankingu FIDE na 1 kwietnia 2018 roku co najmniej:

  – 2400 pkt chłopcy do 18 lat i 2100 pkt dziewczęta do 18 lat,
  – 2250 pkt chłopcy do 16 lat i 1950 pkt dziewczęta do 16 lat,

d) medaliści/medalistki mistrzostw świata i Europy juniorów rozegranych w 2017 roku.


6) Do grupy absolwentów, która może liczyć maksymalnie 5 osób powołuje się od 1 do 4 juniorów (w wieku do 14 lat) oraz od 1 do 4 juniorek (w wieku do 16 lat) według następujących kryteriów:

a) ukończenie 2-letniego cyklu szkolenia Młodzieżowej Akademii Szachowej w grupie młodych talentów,

b) zakwalifikowanie się do grupy mistrzów,

c) zajęcie w mistrzostwach świata lub Europy w latach 2016-2017 miejsca w pierwszej piętnastce,

d) pierwsze miejsce na liście rankingowej FIDE na 1 kwietnia 2018 roku w swojej grupie wiekowej.

Słuchacz powinien spełnić kryterium a) oraz dodatkowo co najmniej jeden z wyżej wymienionych warunków: b) lub c) lub d).


7) Do grupy intensywnego szkolenia, która może liczyć od 3 do 8 osób, powołani zostaną zawodnicy i zawodniczki w wieku do 18 lat. Grupa ta składać się będzie z zawodników i zawodniczek, którzy mają szanse na medale w mistrzostwach świata i Europy juniorów oraz w mistrzostwach świata do 20 lat w 2018 roku. Słuchaczom tym przyznane zostaną dodatkowe, możliwie wysokie środki finansowe na szkolenie i starty kontrolne. Kryteria naboru do grupy intensywnego szkolenia są następujące:

a) zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2016 lub w 2017 roku,

b) zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata do 20 lat w 2016 lub 2017 roku,

c) awans do Kadry Narodowej Seniorów,

d) uzyskanie innych, bardzo wysokich wyników sportowych lub zdobycie tytułu GM lub WGM.

Słuchacz powinien spełnić co najmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów.


8) We wszystkich grupach szkoleniowych kierownictwo Akademii ma prawo dokooptować dodatkowych zawodników, którzy spełnią następujące kryteria:

a) osiągali wysokie wyniki sportowe w 2018 roku (np. medal w MEJ lub MŚJ),

b) zdobyli normy na GM lub WGM w wieku do 18 lat albo na IM lub WIM w wieku do 16 lat.


9) Dopuszcza się możliwość udziału dodatkowych zawodników/zawodniczek w zgrupowaniach centralnych na własny koszt zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady udziału zawodników dodatkowych w sesjach Młodzieżowej Akademii Szachowej”.

10) Wszyscy Słuchacze Akademii muszą być członkami Kadry Narodowej Juniorów lub Seniorów PZSzach.

11) Za udział w zgrupowaniu centralnym (sesji Akademii) ustala się w 2018 roku czesne w wysokości 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).


 

Dyrektor
Młodzieżowej Akademii Szachowej
(-) Agnieszka Fornal-Urban
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej
Polskiego Związku Szachowego
(-) Paweł Dudziński

 

Linki zagraniczne 2

 Chess-News
 Chess 24
 Tablice Nalimova
  
  
  
  
  
  
  

 

Copyright PZSzach.org.pl