Polski Związek Szachowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej

w 2019 roku

 

1. W Młodzieżowej Akademii Szachowej (w skrócie Akademii) szkolenie prowadzi się w 5 grupach:

a) grupa pilotażowa,

b) grupa młodych talentów (drugi rok szkolenia),

c) grupa mistrzów,

d) grupa absolwentów,

e) grupa intensywnego szkolenia.

W wyżej wymienionych grupach szkolenie prowadzone jest dla zawodników i zawodniczek w wieku 9-18 lat. Słuchacz Akademii może być jednocześnie objęty szkoleniem w kilku grupach.

2. Do grupy pilotażowej mogą zostać powołani juniorzy/juniorki:

a) dwaj najlepsi juniorzy z rocznika 2010 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2019 roku, pod warunkiem zajęcia miejsca w pierwszej szóstce,

b) dwie najlepsze juniorki z rocznika 2009 lub młodszego w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2019 roku,

c) jeden junior lub juniorka z rocznika 2009 lub 2010, który/która według Pionu Młodzieżowego ma szanse na zajęcie wysokiego miejsca w mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2019 roku.

Kryterium powołań stanowią wyniki w MŚJ i MEJ w latach poprzednich oraz wynik w MPM do 10 lat w 2019 roku.

3. Z uwagi na to, że od roku 2020 szkolenie w Akademii będzie prowadzone w cyklu 1-rocznym, grupa młodych talentów na pierwszy rok szkolenia w roku 2019 nie zostanie powołana.

4. Do grupy młodych talentów na drugi rok szkolenia powołani zostaną juniorzy/juniorki, którzy zaliczyli pierwszy rok szkolenia w 2018 roku i w mistrzostwach Polski juniorów w 2019 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce. Ponadto do tej grupy powołani zostaną juniorzy, którzy w Igrzyskach Szkolnych w 2018 roku zajęli miejsca 1-3 i w mistrzostwach Polski juniorów w 2019 roku zajęli miejsca w pierwszej piętnastce.

5. Do grupy mistrzów powołani zostaną następujący juniorzy/juniorki:

a) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat rozgrywanych w 2019 roku,

b) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 12 i 14 lat rozgrywanych w 2019 roku,

c) złoci i srebrni medaliści/medalistki Mistrzostw Polski Juniorów do 16 i 18 lat rozgrywanych w 2019 roku,

d) medaliści/medalistki mistrzostw świata i Europy juniorów rozegranych w 2018 roku.

6. Do grupy absolwentów, która może liczyć maksymalnie 5 osób, powołuje się od 1 do 4 juniorów (w wieku do 14 lat) oraz od 1 do 4 juniorek (w wieku do 16 lat) według następujących kryteriów:

a) ukończenie 2-letniego cyklu szkolenia Młodzieżowej Akademii Szachowej w grupie młodych talentów,

b) zakwalifikowanie się do grupy mistrzów,

c) zajęcie w mistrzostwach świata lub Europy w latach 2017-2018 miejsca w pierwszej piętnastce,

d) pierwsze miejsce na liście rankingowej FIDE na 1 kwietnia 2019 roku w swojej grupie wiekowej.

Słuchacz powinien spełnić kryterium a) oraz dodatkowo co najmniej jeden z wyżej wymienionych warunków: b) lub c) lub d).

7. Do grupy intensywnego szkolenia, która może liczyć od 3 do 8 osób, powołani zostaną zawodnicy i zawodniczki w wieku do 18 lat. Grupa ta składać się będzie z zawodników i zawodniczek, którzy mają szanse na medale w mistrzostwach świata i Europy juniorów oraz w mistrzostwach świata do 20 lat w 2019 roku. Słuchaczom tym przyznane zostaną dodatkowe, możliwie wysokie środki finansowe na szkolenie i starty kontrolne. Kryteria naboru do grupy intensywnego szkolenia są następujące:

a) zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata lub Europy juniorów w 2018 roku,

b) zdobycie medalu na indywidualnych mistrzostwach świata do 20 lat w 2018 roku,

c) awans do Mistrzostw Polski Kobiet lub Mężczyzn,

d) uzyskanie innych, bardzo wysokich wyników sportowych lub zdobycie tytułu GM lub WGM.

Słuchacz powinien spełnić co najmniej jedno z wyżej wymienionych kryteriów.

8. We wszystkich grupach szkoleniowych kierownictwo Akademii ma prawo dokooptować dodatkowych zawodników, którzy spełnią następujące kryteria:

a)    osiągali wysokie wyniki sportowe w 2019 roku (np. medal w MEJ lub MŚJ),

b)    wypełnili normy na GM lub WGM w wieku do 18 lat albo na IM lub WIM w wieku do 16 lat.

9.    Dopuszcza się możliwość udziału dodatkowych zawodników/zawodniczek w zgrupowaniach centralnych na własny koszt zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Zasady udziału zawodników dodatkowych w sesjach Młodzieżowej Akademii Szachowej”.

10.  Wszyscy słuchacze Akademii muszą być członkami Kadry Narodowej Juniorów lub Seniorów PZSzach.

11.  Za udział w zgrupowaniu centralnym (sesji Akademii) ustala się w 2019 roku czesne w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). W przypadku sesji 3-4-dniowych kierownictwo Akademii ma prawo obniżyć czesne.

 

Wiceprezes Zarządu ds. Sportu Wyczynowego

(-) Artur Jakubiec

Trener - koordynator Młodzieżowej Akademii Szachowej

(-) Marek Matlak

Szef Wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego

(-) Michał Bartel

 

Linki zagraniczne 2

 Chess-News
 Chess 24
 Tablice Nalimova
  
  
  
  
  
  
  

 

Copyright PZSzach.org.pl